Vedení lidí a týmová spolupráce

Vedení lidí a týmová spolupráce

Dobrá organizace práce jednotlivých týmů je základem pro efektivitu a výkonnost celé firmy. Na vedoucího pracovníka jsou kladeny čím dál vyšší nároky. Přibývá úkolů i odpovědnosti, a to znamená vyšší náročnost na řízení a organizaci práce. Právě zvládnutí řízení a organizace týmu zvýrazní dobře připraveného manažera od ostatních. Další důležitá součást práce manažera je vytvoření dobrých vztahů uvnitř týmu pracovníků a stanovení komunikačních pravidel mezi jednotlivými členy týmu. Založení dobrého týmu je přitom jedinou cestou k nadprůměrným a špičkovým výkonům nejen v obchodní činnosti, ale i ve všech ostatních oblastech.

Více
Time management - řízení času

Time management - řízení času

Vedoucí pracovníci se musí vyrovnat s čím dál tím více úkoly a větší zodpovědností. To vyžaduje náročnější plánování a využívání času. Aktivní a vytížení manažeři jsou často ve stresu a spěchu, aby stihli všechny úkoly a povinnosti, kterých neustále přibývá. Poznání základních principů plánování a využívání času manažera výrazně ovlivní v praxi efektivitu Vaší práce i Vaši spokojenost. Je to jeden ze základních předpokladů Vašeho úspěchu.

Více
Motivace pracovního týmu

Motivace pracovního týmu

Další důležitou dovedností manažera, je umění motivovat svůj tým k plnění úkolů. Lidé, kteří motivují, jsou velmi vzácní. Můžeme někoho přinutit, aby úkol udělal, ale zcela jistě ho nemůžeme přinutit, aby to udělal rád. Právě psychická pohoda vyplývající z ocenění vedoucího je důležitá pro stabilitu týmu.

Více
Meeting

Meeting

 • Poslání a cíl meetingu
 • Zásady pro efektivní meeting
 • Řízení meeting
 • Konstruktivní a destruktivní meeting
 • Kreativní skupinové techniky
 • Breefing
Více
Řešení konfliktů

Řešení konfliktů

 • Podstata a důležitost konfliktu
 • Druhy konfliktu
 • Předcházení vzniku konfliktů - jak a kdy
 • Možné způsoby a techniky řešení konfliktů
 • Základy asertivity

 

Více
Firemní kultura

Firemní kultura

Každá firma má svou vlastní kulturu. Pokud je firemní kultura vhodně nastavena, má pozitivní vliv nejen na zaměstnance, ale také na zákazníky.

Pro koho je kurz určen?

Management, majitelé firem, pracovníci oddělení - lidských zdrojů, komunikace, atd.

Více
Leadership

Leadership

 • Řízení versus vedení
 • Zodpovědnost lídra
 • Situační vedení lidí
 • Faktory a zásady vedení
 • Manažerské styly vedení lidí
 • Metody efektivního vůdce
 • Výběr správných lidí
Více
Koučink

Koučink

Koučování se stalo účinným nástrojem řízení. Slouží ke zvyšování výkonnosti i dosahování nejlepších výsledků.  Koučování umožňuje podívat se na problém novým zůsobem, při kterém objevíme nové příležitosti a nová řešení problémů. Koučováním pochopíte, jak být úspěšný v podnikání a v životě obecně. V tomto kurzu objevíte význam koučinku pro dlouhodobý rozvoj lidí, ale i sebe osobně a zároveň Vám pomůžeme s aplikací v praxi.

Více
Strategická rozhodnutí

Strategická rozhodnutí

 • Podklady pro rozhodnutí
 • Strategie 
 • Strategické priority 
 • Plánování nejistoty
 • Proč strategie
 • Proč měnit strategii
 • Co chceme vytvořit
 • Podpora vize
Více
Manažerské pohovory a vyjednávání

Manažerské pohovory a vyjednávání

 • Význam rozhovorů s  podřízenými a jejich zvláštnosti
 • Příprava a správné vedení přijímacího rozhovoru
 • Vytýkací rozhovor
 • Hodnotícího rozhovoru
 • Motivační rozhovor- každodenní příležitost manažera
 • Příprava na vyjednávání
 • Analýza dostupných informací
 • Fáze vyjednávacího procesu
 • Vyjednávání ve firemní hierarchii
 • Řešení konfliktů vyjednáváním
 • Zvládání emocionálních reakcí  komunikačních partnerů 

 

Více