Základy marketingu

Základy marketingu

 • Význam a funkce marketingu
 • Průzkum trhu a znalost zákazníka
 • Příprava marketingového plánu
 • Prostředky marketingu a konkurenční výhody
 • Strategie reklamní, cenová a produktová

 

Více
Efektivní reklama

Efektivní reklama

 • Specifika propagace na trzích České republiky
 • Výběr reklamní agentury
 • Nové trendy
 • Strategie a techniky propagace
 • Sestavení účinných textů

 

Více
Public Relations

Public Relations

 • Strategie komunikace, její techniky
 • Vztahy k veřejnosti, k médiím
 • Reklama a vztahy k agenturám
 • Cíle a postup při realizaci kampaně
 • Mediální plán a rozpočet

 

Více
Průzkum trhu

Průzkum trhu

 • Marketingový informační systém
 • Zdroje dat
 • Analýza a zpracování dat
 • Grafické znázornění a správné pochopení dat
 • Podklady pro rozhodování

 

 

Více
Internet v marketingové práci

Internet v marketingové práci

 • Cílové skupiny na internetu
 • Služby internetu a jejich marketingové využití
 • Průzkum trhu
 • E-business
 • E-commerce
 • E-service

 

Více