Public Relations

  • Strategie komunikace, její techniky
  • Vztahy k veřejnosti, k médiím
  • Reklama a vztahy k agenturám
  • Cíle a postup při realizaci kampaně
  • Mediální plán a rozpočet

 

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup