Základy marketingu

  • Význam a funkce marketingu
  • Průzkum trhu a znalost zákazníka
  • Příprava marketingového plánu
  • Prostředky marketingu a konkurenční výhody
  • Strategie reklamní, cenová a produktová

 

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup