Základy komunikace

Základy komunikace

 • Prvky komunikačního procesu
 • Komunikační styly
 • Aktivní naslouchání a řízení rozhovoru
 • Uplatnění požadavku, příkazu, odmítnutí
 • Efektivní komunikace
 • Neverbální komunikace
 • Řeč těla
 • Kulturní rozdíly v gestikulaci
 • Postavení při jednání
 • Rozdíl mezi ženou a mužem
 • Osobní zóny

 

Více
Asertivita

Asertivita

 • Co je asertivita
 • Složka asertivního chování
 • Rozpoznání asertivního chování
 • Asertivní desatero
 • Techniky asertivity
 • Přijímání a podávání kritiky
 • Jak reagovat na rozzlobeného jedince
 • Dělení manipulací

 

Více
Rétorika

Rétorika

 • Technika výslovnosti
 • Příprava textu
 • Zjednání pozornosti
 • Zaujetí posluchače
 • Videozáznam připraveného projevu
 • Praktická cvičení mluvního projevu
 • Praktická vystoupení v masmédiích
 • Práce s mikrofonem
 • Praktická cvičení probíraných témat

 

Více