Základy komunikace

 • Prvky komunikačního procesu
 • Komunikační styly
 • Aktivní naslouchání a řízení rozhovoru
 • Uplatnění požadavku, příkazu, odmítnutí
 • Efektivní komunikace
 • Neverbální komunikace
 • Řeč těla
 • Kulturní rozdíly v gestikulaci
 • Postavení při jednání
 • Rozdíl mezi ženou a mužem
 • Osobní zóny

 

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup