Rétorika

  • Technika výslovnosti
  • Příprava textu
  • Zjednání pozornosti
  • Zaujetí posluchače
  • Videozáznam připraveného projevu
  • Praktická cvičení mluvního projevu
  • Praktická vystoupení v masmédiích
  • Práce s mikrofonem
  • Praktická cvičení probíraných témat

  

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup