Školení školitelů

  • Stanovení cílů a přínosu tréninku
  • Volba metod, didaktických a audiovizuálních pomůcek
  • Základní tréninkové metody a jejich výhody
  • Nácvik participativních metod učení
  • Důležitost zpětné vazby a hodnocení efektivity tréninku

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup