Workshop - Burn out syndrom – jak pracovně nevyhořet

Ve spolupráci s agenturou TSM Vyškov vás zveme na seminář

Workshop - Burn out syndrom – jak pracovně nevyhořet

KDY: 16. 1. 2020  - 9:00 - 15:00 h
KDE: OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b

 

Program:
Burn out syndrom - Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Tento stav ohlašuje celá řada příznaků: člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani radost ze života.
Workshop určen pro všechny:

kdo se cítí ze své profese vyčerpán, ztrácí motivaci (demotivace, sebemotivace) pro další zlepšení či změny a nenachází jasný smysl své práce.
Kdo potřebuje načerpat elán, znalost různých technik a opětovně získat vitalitu pro svoji práci.
Kdo se chce vytrhnout  z každodenního shonu a chce se naučit pečovat o své duševní i tělesné zdraví.
Vhodné pro úředníky, manažery i ředitelé firem, kteří jsou na své pozici delší čas a cítí se vyhořelí

Metody výuky:
Nácvik různých zážitkových technik, sebepoznávání, skupinová diskuse, zážitkové a kreativní techniky.
Obsah workshopu:

 • Nácvik chování a prožívání, které je prevencí syndromu vyhoření
 • Podpora účastníků v jejich dosavadní profesi, ve které se cítí vyhořelí
 • Pozitivní myšlení a sebeprogramování
 • Jste ovládáni stresem? - malý test, kde zjistíte, jak na tom sami jste
 • Prvky sebeovládání a zvládání stresu – akční týmový brainstorming zaměřený na vyhledání všech stresových reakcí na pracovišti.
 • Demotivace a vlastní motivace
 • Nalezení řešení, jak zvládnout tři nejčastější stresové situace
 • Autogenní trénink – praktická ukázka jednoduchých relaxačních technik, který každý zvládne i na pracovišti.
 • Duševní hygiena – tipy ve skriptech, jak pracovat s uvolněním organismu i doma
 • Deset základních strategií ke zvládání stresu – závěrečné doporučení k veselé mysli

Přínosy pro účastníky workshopu:

 • Účastníci se seznámí se způsoby, jak zvládat zátěžové, obtížné a chronické profesní i osobní situace, které je vyčerpávají a mohou vést k pocitu vyhoření
 • Zjistí, že stresové situace zažívá každý z nás
 • Pochopí vztah mezi stresem a syndromem vyhoření
 • Seznámí se s pojmy eustres a distres a jak nás ovlivňují v životě/důležitost rovnováhy v životě
 • Naučí se prakticky několik relaxačních technik
 • Vytvoří si svůj vlastní akční plán pro změnu
 • Dokáže změnit některé návyky, které mu stres způsobuje
 • Pokusí se najít možnosti nového přístupu k dosavadním stresorům

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Přihláška zde: