Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry

Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry - on line

TERMÍN: 14. 2. 2022 9:00 - 15:00

Kde: OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b

 

Cíl kurzu:

Osvojit si stěžejní prvky efektivní komunikace
Analyzovat roli mistra- vedoucího

Rozvinout schopnost vést podřízené ke kvalitním výsledkům
Naučit se účinně motivovat a vést podřízené ve výrobním provozu
Zvládnout efektivní a nekonfliktní postupy pro vedení lidí
Dokázat se sebemotivovat
Vysvětlit užití manažerských nástrojů v praxi

Určeno pro:

Nejvhodnější pro mistry ve výrobě a službách, vedoucí směn, vedoucí provozu, group leadery.

Obsah semináře:

 • Role mistra při vedení lidí
 • Komunikační dovednosti jako stěžejní nástroj mistra – aneb není důležité CO říkám, ale JAK a ČÍM hovořím
 • Empatie - vcítění se do pozice podřízeného
 • Naslouchání  - co a proč je dobré si pamatovat
 • Podíl vnímání komunikačních kanálů
 • Důležitost neverbální komunikace v  jednání s podřízenými
 • Některé stěžejní neverbální znaky a jejich vysvětlení
 • Brainstorming - dáme hlavy dohromady….
 • Vedení spolupracovníků a nástroje vedení
 • Deset obtížných typů a jak na ně
 • Chvála a kritika
 • Pozitivní zpětná vazba
 • Motivační faktory dělníků a jak s nimi pracovat
 • Motivace hmotná a nehmotná
 • Peníze, peníze a zase ty peníze… Nebo?
 • Jaké motivační prvky mám - co mi dává firma a co mohu přidat osobně
 • Demotivace  - co dál, když tým ztrácí motivaci a chuť
 • Sebemotivační prvky - jak se motivovat, abych motivoval
 • Autodiagnostika mistra - test poznej sám sebe

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Přihláška zde: