Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery

Ve spolupráci s agenturou TSM Vyškov vás zveme na seminář:

Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery
TERMÍN: 4. 12. 2019

KDE: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25


Rozkazovat a nařizovat umí každý… Zkuste to jinak, efektivněji, s lepší znalostí psychiky spolupracovníků. A lidská psychika mnohdy nemá logiku, na kterou se často spoléháme…
Obsah semináře:
• Základní principy komunikace
• Empatie a naslouchání - základ manažerské komunikace
• Brainstorming - dáme hlavy dohromady….
• Vedení spolupracovníků nástroje vedení
• Hlavní odpovědnost manažerů
• Osobní působení
• Motivace zaměstnanců a manažerů
• Motivace hmotná a nehmotná
• Peníze, peníze a zase ty peníze… Nebo?
• Týmová motivace
• Jaké motivační prvky mám - co mi dává firma a co mohu přidat osobně 
• Demotivace  - co dál, když tým ztrácí motivaci a chuť
• Sebemotivační prvky - jak se motivovat, abych motivoval
• Analýza prostředí a motivace - indoorová hra zaměřená na otevření motivačních prvků firmy
• Autodiagnostika manažera - test poznej sám sebe

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Přihláška zde: