Prezentační dovednosti

Dovolujeme si vás pozvat na otevřený kurz:

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
TERMÍN: 8. 2. 2017, 9.00 - 16. 00 hod.

KDE: Hotel Velká Klajdovka, Jedovnická 7, Brno

POPIS TRASY: http://www.klajdovka.cz/

Určeno:

Obchodním zástupcům , manažerům, ředitelům firem a všem, kteří potřebují ve své práci efektivně vystupovat .

Cíle školení:

Absolvent kurzu bude schopen určit účel prezentace a cíl, jehož chce dosáhnout, prezentaci logicky strukturovat, připravit si přesvědčivé argumenty, přizpůsobit prezentaci typu a potřebám účastníků, vybrat a připravit nejvhodnější vizuální prostředky  každé prezentace, zlepšit své řečnické dovednosti včetně reakcí na otázky a lépe s psychicky připravit na vystupování na veřejnosti.

Metody školení:

Tréninky jsou vedené interaktivní formou. Základní metodou výuky je učení prožitkem. Tento způsob umožní od počátku aktivní spolupráci všech účastníků. Důraz klademe na nácvik konkrétních praktických dovedností za využití kamery.

Obsah:

 • Příprava prezentace

 • Základní principy efektivní komunikace

 • Stanovení cíle

 • Příprava účinných argumentů,

 • Příprava vizuální podpory.

 • Analýza účastníků,

 • Základní body obsahu

 • Řeč těla - zdokonalení neverbálního projevu

 • Pozor na  některé signály neverbálního sdělování – jak si nenaběhnout

 • Jak využívat při vystupování řeč těla?

 • Jak zahájit a ukončit rozhovor

 • Správné předání informací

 • Jak si získat a udržet pozornost účastníků

 • Jak podpořit jejich zapamatování

 • Zaujetí posluchačů

 • Zjednání a udržení pozornosti

 • Vlastní prezentace  I.

 • Osobní image řečníka

 • Rozhodující prvky  úspěšné prezentace

 • Práce s otázkami

 • Nepříjemné typy posluchačů

 • Práce s emocemi

 • Jak se zbavit trémy

 • Intonace a správná artikulace

 • Zpětná vazba – workshop tipů a nápadů

 • Vlastní prezentace II

 • Zpětná vazba lektora i skupiny


  Kód kurzu: 092016

Cena: 3.900 Kč bez DPH  nová cena: 2.900 Kč bez DPH