Burn out syndrom – jak pracovně nevyhořet

Zveme na otevřený kurz:

Workshop  - Burn out syndrom – jak pracovně nevyhořet

TERMÍN: 22. 5. 2017, 9.00 - 16. 00 hod.

 KDE: Hotel Velká Klajdovka, Jedovnická 7, Brno

 POPIS TRASY: http://www.klajdovka.cz/

Burn out syndrom - Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Tento stav ohlašuje celá řada příznaků: člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani radost ze života .

Syndrom vyhoření  je důsledkem dlouhodobě působícího stresu a nevhodného vypořádávání se s psychickou i fyzickou zátěží. Chronickým stresem trpí především lidé vystavení trvalé zátěži v sociálně-emocionální oblasti.

Workshop určen pro všechny:

 • kdo se cítí ze své profese vyčerpán, ztrácí motivaci (demotivace, sebemotivace) pro další zlepšení či změny a nenachází jasný smysl své práce.
 • Kdo potřebuje načerpat elán, znalost různých technik a opětovně získat vitalitu pro svoji práci.
 • Kdo se chce vytrhnout  z každodenního shonu a chce se naučit pečovat o své duševní i tělesné zdraví.

Obsah workshopu:

 • Nácvik chování a prožívání, které je prevencí syndromu vyhoření
 • Podpora účastníků v jejich dosavadní profesi, ve které se cítí vyhořelí
 • Životní hodnoty, jak nás ovlivňují v životě – řazení podle důležitosti
 • Energetický kotel – jeho současný stav, přítoky energie a odtoky
 • Vytvoření akčního plánu pro změny do budoucna
 • Jste ovládáni stresem ? - malý test, kde zjistíte, jak na tom sami jste
 • Prvky sebeovládání a zvládání stresu – akční týmový brainstorming zaměřený na vyhledání všech stresových reakcí na pracovišti.
 • Cíl cvičení: uvědomění si, že obdobné situace neprožívám jen já, ale i jiný. Nalezení řešení, jak zvládnout tři nejčastější stresové situace
 • Autogenní trénink – praktická ukázka jednoduchých relaxačních technik, který každý zvládne i na pracovišti.
 • Duševní hygiena – tipy ve skriptech, jak pracovat s uvolněním organismu i doma
 • Deset základních strategií ke zvládání stresu – závěrečné doporučení k veselé mysli

Přínosy pro účastníky workshopu:

 • Účastníci se seznámí se způsoby, jak zvládat zátěžové, obtížné a chronické profesní i osobní situace, které je vyčerpávají a mohou vést k pocitu vyhoření
 • Zjistí, že stresové situace zažívá každý z nás
 • Pochopí vztah mezi stresem a syndromem vyhoření
 • Seznámí se s pojmy eustres a distres a jak nás ovlivňují v životě/důležitost rovnováhy v životě
 • Naučí se prakticky několik relaxačních technik
 • Vytvoří si svůj vlastní akční plán pro změnu
 • Dokáže změnit některé návyky, které mu stres způsobuje
 • Pokusí se najít  možnosti nového přístupu k dosavadním stresorům

Metody výuky :

nácvik různých zážitkových technik, sebepoznávání, skupinová diskuse, zážitkové a kreativní techniky.


 Kód kurzu: 012015

 Cena: 3.900 Kč bez DPH  nová cena: 2.900 Kč bez DPH

 Objednávka a další informace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Tel: +420 602 871 480 - Dr. Kadétová