Argumentace, vyjednávání a námitky

Ve spolupráci s agenturou TSM Vyškov vás zveme na seminář

Argumentace, vyjednávání a námitky

KDY: 12. 12. 2019 - 9:00 - 15:00 h

KDE: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody 1

 Cíl semináře:

Školení je zaměřeno na zlepšení komunikačních dovedností na poli argumentace a všech klíčových kompetencí v oblasti mezilidské komunikace. Cílem semináře je osvojit si hlavní pravidla komunikačních postupů, dobře se připravit na vyjednávání, naučit se základní argumentační a vyjednávací taktiky, uvědomit si, že vedení jednání a vyjednávání je základním prostředkem při formování vztahů se zákazníky (vnitřními i vnějšími) a s partnery.
Komu je seminář určen
Seminář je určený manažerům, obchodníkům, prodejcům a všem těm, kteří potřebují posílit své vyjednávací dovednosti.
• Zásady komunikace a jejich využití
• Brzdy a ztráty při komunikaci
• Naslouchání  - co a proč je dobré si pamatovat
• Umění empatie  - klíč k ovládání taktu 
• Jak číst pocity a myšlenky druhých podle signálů řeči těla
• Důležitost neverbální komunikace v obchodním jednání
• Pozor na  některé signály neverbálního sdělování – jak si nenaběhnout
• Co všechno klient vidí a vnímá a co nám může uniknout
• Styly vyjednávání
• Stěžejní druhy námitek – námitky objektivní, subjektivní, „vševědovy“, zlobné, nevyřčené, na poslední chvíli, výmluvné
• Námitky a jak jim předcházet 
• Databanka odpovědí na námitky
• Prezentace produktu, zvládání námitek - cvičení ve skupinách “Námitky”
• Techniky podporující uzavření jednání – kývající pes, strategie ticha…
• Případová studie
• Diskuse, dotazy.
Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

PŘIHLÁŠKA ZDE: