Obchodní (prodejní) dovednosti

 

  • EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE OBCHODNÍKA
  • PROFESIONÁLNÍ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ
  • TECHNIKY PRODEJE A ODSTAŇOVÁNÍ NÁMITEK                                                 
  • TYPOLOGIE KLIENTA            
  • ASERTIVITA A KONFLIKTNÍ SITUACE
  • OBCHODNÍ ETIKETA 
  • NÁMITKY NEJEN O CENĚ + SPIN TECHNIKY
  • PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
  • PRAKTICKÝ TRÉNINK