Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců

Ve spolupráci s agenturou TSM Vyškov vás zveme na seminář
Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců

KDY: 24.10. 2023 09:00 - 15:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody

Program:
K základním schopnostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést rozhovory s lidmi, které řídí.K tomu slouží hodnotící pohovory, vytýkací a motivační. Každá z těchto situací klade na manažera jiné nároky.

Mají však jedno společné – jsou důležitým prostředkem výběru lidí, jejich řízení a motivace.
Pro dlouhodobou spolupráci je neodmyslitelný propracovaný systém hodnocení a motivace zaměstnanců. Nejenže dosáhnete lepších výsledků, ale také spokojených a produktivnějších zaměstnanců.
Cíle:
- Umět vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených pomocí rozhovorů.
- Posílit vztah se svými podřízenými.
- Osvojit si techniky a nástroje hodnocení.
- Naučit se pracovat se zpětnou vazbou ze strany zaměstnanců.
- Připravit se na vedení základních typů manažerských rozhovorů.
- Umět uplatnit strategie pozitivního řízení.
- Určit specifické zvláštnosti několika typů rozhovorů.
- Kvalitně se připravit na různé typy rozhovorů.
- Zvládnout emocionální reakce a různé typy chování svých podřízených.

Obsah semináře:
- Hodnotící pohovor jako nástroj vedení.
- Význam hodnotících rozhovorů, a jejich zvláštnosti.
- Příprava a správné vedení hodnotícího pohovoru.
- Motivační účinek.
- Intervaly mezi hodnotícími pohovory.
- Předpoklady úspěchu při vedení rozhovorů s podřízenými.
- Hodnotící rozhovory.
- Struktura hodnotícího rozhovoru.
- Zásady pro organizaci a vedení hodnotících rozhovorů.
- Motivační rozhovory.
- Vytýkací rozhovory.
- Chvála a kritika.
- Deset obtížných typů pro vytýkací rozhovory.
- Stěžejní předpoklady úspěchu při vedení hodnotících rozhovorů.
- Příkladová studie a praktické cvičení.
Diskuse, dotazy.

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

PŘIHLÁŠKA ZDE: