Motivace pracovního týmu

CÍLE:

 • Naučíte se, jakým způsobem funguje tým
 • Jak takový úspěšný funkční tým sestavit a jak ho vést
 • Budete umět určit postavení jednotlivce v týmu a z této pozice i jeho vliv na tým jako celek.
 • Dojde ke zkvalitnění komunikace a vzájemné spolupráce uvnitř týmu a firmy.
 • Budete umět zjistit, co Vaše spolupracovníky motivuje a jak s těmito informacemi pracovat.
 • Osvojíte si zásady motivace Vašich spolupracovníků tak, aby pod Vaším vedením dosahovali maximálních výkonů.
 • Díky zkvalitnění přístupu vedoucího pracovníka se upevní nejen výkonnost, ale i stabilita týmu.

OBSAH:

 • Motivační teorie
 • Analýza prostředí a motivace
 • Autodiagnostika vedoucíchpracovníků
 • Motivace a jejíjednotlivé druhy
 • Demotivace
 • Sebemotivační prvky
 • Manažerská  simulační hra
 • Vytváření skupin
 • Seznámení s problémem
 • Generování řešení
 • SWOT a PEST analýza, strategický přístup, řízení změny - základy
 • Zlepšování pracovních vztahů
 • Překonávání komunikačních bariér
 • předcházení nedorozuměním a konfliktům
 • Rozvíjení komunikačního procesu

Kontaktní formulář

Chcete se dozvědět více o tomto kurzu? Kontaktujte nás.

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup