Meeting

  • Poslání a cíl meetingu
  • Zásady pro efektivní meeting
  • Řízení meeting
  • Konstruktivní a destruktivní meeting
  • Kreativní skupinové techniky
  • Breefing

 

Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup